تهران- خ شهید بهشتی-چهار‌راه پاشا-شماره 185
09352815508(موقت)
021- 88502740

حقوق و دستمزد

 

 •  تعریف انواع پرداخت ها با تعیین میزان بیمه و مالیات هر پرداخت
 •  تعریف انواع وام ها
 •  تعریف انواع پاداش ها
 •  تعریف جدول مالیاتی
 •  تعریف شعب بانک ها و تهیه لیست بانک برای پرداخت حقوق
 •  تعریف واحدهای سازمانی
 •  تعریف میزان معافیت مالیاتی
 •  تعریف شیفت کاری
 •  تعریف کاربران بصورت نامحدود و انتساب آن ها به یک یا چندین گروه کاربران
 •  تعریف اطلاعات پرسنلی
 •  ثبت تعداد روزهای کار کرد هر پرسنل
 •  ثبت تعداد ساعات کارکرد هر پرسنل
 •  ثبت شیفت های کاری هر پرسنل
 •  ثبت اضافه کاری و اضافه کاری فوق العاده
 •  ثبت عوامل حقوقی به صورت نامحدود برای هر فرد
 •  ثبت بدهی قبلی هر پرسنل
 •  ثبت طلب از قبل هر پرسنل
 •  ثبت اطلاعات پرسنلی
 •  محاسبه بازخرید برای هر پرسنل
 •  محاسبه عیدی پرسنل
 •  محاسبه بیمه
 •  محاسبه مالیات
 •  محاسبه حقوق و لغو محاسبه حقوق ماهیانه
 •  تهیه گزارش های مختلف شامل(گزارش اطلاعات پرسنلی،پرداخت ها،فیش حقوق،صورت هزینه،عیدی،بیمه،مالیات،وام،درآمدو…)
 •  تهیه گزارش های پویا از اطلاعات پرسنل و درآمد آن ها
اسفند ۲۰, ۱۳۹۰

نظر بدهید