تهران- خ شهید بهشتی-چهار‌راه پاشا-شماره 185
09352815508(موقت)
021- 88502740

برنامه‌ریزی و سفارشات‌ چاپ‌

نرم افزار جامع برنامه‌ریزی و سفارشات‌ چاپ‌ و تولید

در‌ حوزه‌‌ چاپخانه‌های‌ بزرگ‌ کنترل‌ سفارشات‌، به‌ تبع‌ آن برنامه‌ریزی‌ برای‌ تحویل‌ سفارشات‌ مشتریان‌ یکی‌ از‌ معضلات‌ اساسی‌ صنعت چاپ می‌باشد‌ و از‌ آنجا‌ که‌ در‌کشور ما‌، تجهیزات‌ دائماً‌ به‌ روز‌ می‌شوند‌ اما سیستم‌های‌ کاری‌ و‌ فرایند‌ها‌ بر‌ اساس‌ همان‌ فعالیت‌ها‌ی‌ سنتی‌ قبلی‌ می‌باشد‌،این‌ معضل‌ همچنان‌‌ به قوت خود باقی‌ است‌ از‌ این‌ رو‌ شرکت‌ آسا‌نرم‌افزار‌ با‌ استفاده‌ از‌ تخصص‌ و‌ دانش‌ فعالان‌ صنعت‌ چاپ‌ کشور‌ سعی نموده است این خلا را در صنعت بزرگ چاپ پوشش دهد، از همین رو آسانرم‌افزار اولین‌ نرم‌افزار‌ مدیریت‌ و‌ کنترل‌ برنامه‌ریزی و سفارشات‌ چاپ‌ را‌ طراحی‌ و‌ در‌ بزرگترین‌ چاپخانه‌های‌ کشور‌ پیاده‌سازی‌ نموده‌ است.‌

با‌ نصب‌ و‌ اجرای‌این‌ سیستم‌ برای‌ اولین‌ بار‌ در‌ حوزه‌ صنعت‌ چاپ‌ واحد‌ تولید‌ قادر‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ از‌مرحله‌ سفارش‌ تا‌ تحویل‌ به مشتری‌ می‌گردد‌ و‌ لازم‌ به‌ ذکر‌ است‌ این‌ برنامه‌ریزی‌ در‌حوزه‌ ماشین‌آلات‌ و‌ تجهیزات‌ و‌ همچنین‌ نیروی‌ انسانی‌ خواهد‌ بود.‌ در‌ حوزه‌ ماشین‌آلات‌ می‌توان‌ با‌ر‌ کاری‌ بر روی‌ ماشین‌های‌ چاپ‌ را‌ به‌ گونه ای‌ توزیع‌ کرد‌ که‌ بالاترین‌ کارایی‌ را‌ از ‌سیستم‌ انتظار‌ داشت.‌

بدیهی‌ است‌ در‌ هر‌ سازمانی‌ مدیریت‌ در‌ آمد‌ و‌ هزینه‌ها‌ یکی‌ از‌ مهمترین‌ مسائل‌ صاحبان‌ صنعت‌ است‌.‌ در صنعت چاپ ،در‌ بخش‌ هزینه ها، مدیریت‌ انواع‌ کاغذ‌ مصرفی‌، ضایعات‌ و‌ مواد‌ مشابه‌ برای‌ هر‌ چاپخانه‌ای‌ از‌ اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار‌ است‌ که‌ با‌ اجرای‌ سیستم‌ سفارشات‌ چاپ‌ تمامی‌ این‌ فرایند‌ قابلیت‌ کنترل‌ و‌ مدیریت‌ خواهند‌ داشت.‌

در بخش‌ درآمدی‌ هم‌؛ مدیریت‌ صورت‌حساب‌ مشتریان‌، سرعت‌ پاسخگویی‌ بالا‌ به‌ سفارشات‌ در‌ بازار‌ رقابتی‌ امروز‌، دریافت‌ گزارشات‌ قابل‌ اتکا‌ و‌ به‌ موقع‌ از‌ میزان‌ و‌ کاغذ‌ مصرفی‌ (کسر‌ و اضافه‌) آمار‌ رول‌ مصرفی‌، جمع‌ و‌ریز‌ هزینه‌های‌ یک‌ سفارش‌ (هزینه‌ دستمزد‌و‌ مواد‌و‌ سربار)، بازدهی‌ هر‌قسمت‌ در‌ماه‌، خلاصه کارکرد‌ واحدها‌‌، همه‌ و‌ همه‌ در‌ نهایت‌ باعث‌ می‌شوند‌ بهره‌وری‌ سازمان‌ و به تبع آن در آمد افزایش یابد.

این سیستم با هدف خودکار نمودن عملیات مربوط به چاپ از مرحله ثبت سفارش تا تحویل مطبوع به سفارش دهنده طراحی گردیده است. این سیستم قادر است، در صورت وجود یک سیستم یکپارچه در سازمان، اطلاعاتی نطیر، واحد های سازمانی، مشخصات مشتریان، انواع کاغذ، شمیز، زینک . . . را از سایر زیر سیستم ها تامین نماید.

 

برنامه‌ریزی و سفارشات‌ چاپ‌

قابلیت های کلی سیستم

 • تعرفه محاسباتی از حروفچینی تا صحافی ( تعرفه عمومی، تعرفه های تیپ برای سفارشات تیپ نظیر روزنامه، مجلات، کتب درسی، آموزشی . . .)
 • محاسبه ریز هزینه سفارش و صدور صورتحساب
 • محاسبه مواد مصرفی سفارش و صورت هزینه مواد مصرفی
 • صدور دستور کار واحد های تولیدی
 • ثبت گزارش روزانه و گزارش اقدامات انجام شده برای هر سفارش توسط واحدهای تولیدی
 • صدور مجوز های لازم به انبار جهت تحویل مواد مصرفی به واحد های تولیدی و تحویل کالا به مشتری
 • صدور مجوز وزارت ارشاد
 • محاسبه کارکرد واحدهای تولیدی
 • تعریف ماشین‌آلات چاپ و صحافی و مشخصات هرکدام
 • امکان برنامه ریزی تولید برای هر ماشین و کنترل آنان
 • انجام عملیات پایان سال بطور خوکار
 • امکان تعریف تعرفه کتاب های سری با شروع دوره مالی جداگانه
 • تولید ده ها گزراش کاربردی، مدیریتی و آماری
 • امکان ساخت گزارشات دلخواه کاربر توسط گزارش ساز پویا (Report Generator)
 • ابزارهای تهیه پشتیبان وبازیابی اطلاعات
 • سیستم امنیتی شامل امکان تعریف کاربران وتعیین سطح دسترس برای آنها

تعرفه محاسباتی با ضرایب قابل تغییر توسط کاربر امکان تعریف و تغییرات زیر را میدهد:

 • انواع حروفچینی
 • انواع کارهای عکاسی
 • مونتاژ و کپی ( دستی یا CTP)
 • چاپ ورقی
 • چاپ روتاسیون
 • صحافی ( تا، ترتیب، دوخت، مفتول، ته چسب، ته دوخت، جلدسازی، جلد گذاری، طلاکوبی، پرس . . . )
 • رول بازکنی
آذر ۱۸, ۱۳۹۷

نظر بدهید