تهران- خ شهید بهشتی-چهار‌راه پاشا-شماره 185
09352815508(تمام وقت)
021- 88502740

سیستم مدیریت سهام

مدیریت سهام

 • اطلاعات کامل سهامداران، حساب بانکی آنان، گروهبندی آن‌ها (با هدف محاسبه مالیات جداگانه، اعمال رویه خاص در پرداخت سود)
 • امکان بلوکه کردن سهامدار به منظور جلوگیری از پرداخت سود بدون مجوز (در شرایطی که سهامدار بدلایل قانونی ، حق در یافت سود یا فروش سهام ندارد)
 • کارگزاران بورس
 • نگهداری کارت حساب سهامداران
 • امکان ثبت کلیه معاملات سهام مستقل از بورس بر اساس برگ سهم (ویژه شرکتهایی که به بورس وارد نشده اند یا از آن خارج شده اند)، سپرده گذاری آن، تغییر مالکیت و تخصیص برگ سهم و چاپ و ابطال آن.
 • نگهداری پاره سهم و امکان انتقال و محاسبه سود مربوط
 • انجام نقل و انتقالات عادی، قهری و وکالتی
 • امکان تبادل اطلاعات با بورس و ثبت سهامداران جدید، کارگزاران، تغییرات اطلاعات هویتی سهامداران و تراکنشهای بورس بصورت خودکار
 • ثبت مصوبات مجمع در خصوص سود ابرازی و کسورات قانونی و امکان محاسبه بر اساس فرمول های دلخواه
 • امکان محاسبه سود روز شمار (ویژه شرکتهای تعاونی)
 • تعریف جداول مالیاتی، معافیت ها بازای هر گروه و محاسبه سود و مالیات
 • پرداخت سود به سهامداران بر اساس شرایط دلخواه کاربر
 • افزایش سرمایه با روشهای پذیره نویسی، مطالبات، از محل سود اندوخته و یا ترکیبی از آن‌ها
 • افزایش سرمایه از محل دریافت حق عضویت (ویژه شرکتهای تعاونی)
 • چاپ پذیره و بررسی آن‌ها
 • خرید و فروش پذیره‌های بدون پاسخ
 • امکان مشاهده و جستجوی اطلاعات سهامداران با ابزار های متنوع
 • گزارشات از قبل طراحی شده متنوع و امکان صدور گزارش به Excel
 • امکان تعریف گزارش‌های متنوع توسط کاربر با استفاده از ابزار گزارش‌ساز پویا، ذخیره ساختار گزارش یا ذخیره گزارش تولید شده و امکان صدور گزارش به Excel
 • امکان تعریف مجوز های امنیتی از طریق تعریف کاربران، گروه های کاربری، نقش‌ها، تعیین امکانات و مجوز نقش‌ها و انتساب کاربران به آن‌ها
آذر ۱۸, ۱۳۹۷

نظر بدهید