مقاله

نظارت بر سامانه های RFID

سامانه های RFID در صورت نگهداری صحیح،عمر مفید بیشتری خواهند داشت و کارایی مورد انتظار از آن های کاهش نخواهد یافت.RFID Systems Monitoring از مهمترین نیازهای سامانه های RFID پس

مبانی آنتن در RFID

مقدمه آنتن‌ها و آشنایی با ویژگی‌های و تنوع آن‌ها به خصوص در فرکانس‌ UHF در RFID نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند و عمکرد کلی سیستم را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

چک لیست RFID
چک لیست پیاده‌سازی RFID

سرمایه‌گذاران، مدیران، کارشناسان و… در سازمان‌ها و شرکت‌ها همواره برای برداشتن گام‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های حساس، به تصمیم‌گیری صحیح و در نظر گرفتن همه‌ی جوانب نیاز دارند. پیاده‌سازی RFID در

what-is-rfid-and-how-does-rfid-work
معیارهای انتخاب برچسب RFID

مقدمه انتخاب تجهیزات مناسب برای کاربردهای RFID ، از پارامترهای موفقیت پروژه استفاده از RFID در یک کاربرد خاص می‌باشد. بدین منظور، کارشناسان و متخصصین RFID ، بررسی‌های نظام‌مند و

1 2 3