تهران- خ شهید بهشتی-چهار‌راه پاشا-شماره 185
021-22837988
021- 88502740

سيستم نگهداري و تعمیر – نت

اصلی‌ترین‌ هدف سیستم‌ تعمیر‌نگهداری‌،‌ بهینه‌ کردن‌ توانائیهای‌ ماشین‌آلات‌ بمنظور‌ رسیدن‌ به‌حداکثر‌تولید‌ و‌ کاهش‌ فرسایش‌ و‌ خرابی‌ می‌باشد‌.‌ اما‌ این‌ گونه‌ سیستم‌ها‌ اهداف‌ دیگری‌ را نیز‌ دنبال‌ می‌نماید:‌

twin-screw-pump-fuel-pump-

 • ایجاد‌ آرشیو‌ فنی‌ بعنوان‌ بانک‌ اطلاعاتی‌ کارخانه‌
 • بررسی‌ آنالیز‌ فنی‌ اقتصادی‌ نگهداری‌ و‌ تعمیرات‌ انجام‌ شده‌
 • ایجاد‌ زمان‌ توقف‌ کمتر‌ در‌ برابر‌ تولید‌ بیشتر‌
 • کاهش‌ هزینه‌ تعمیرات‌ تکراری‌
 • برنامه‌ریزی‌ انجام‌ تعمیرات‌ و‌ نگهداری‌ از‌ لحاظ‌ پرسنل‌ و‌ یا‌ قطعات‌ مورد‌ نیاز‌
 • ایجاد‌ نظم ‌و ‌‌ترتیب‌ در‌ تعمیرات‌ و‌ استاندارد‌ کردن‌ کارهای‌ تعمیراتی‌ و‌ زمان‌سنجی‌ فعالیتهای‌ نت‌
 • تهیه‌ دستور‌العملهای‌ ایمنی‌ و‌ حفاظت‌ فردی‌ در‌ اجرای‌ سیستم‌ تعمیر‌ و‌ نگهداری‌ بمنظور‌ جلوگیری‌ از‌ خطرات‌ احتمالی‌

اطلاعات‌ پایه‌ 

 • به‌ مجموعه‌ داده‌هایی‌ گفته‌ می‌شود‌ که‌ بعنوان‌ داده‌ پایه‌ به‌ سیستم‌ معرفی‌ می‌گردد.‌
 • امکان‌ تعریف‌ پرسنل‌ تعمیر‌ و‌ نگهداری‌ به‌همراه‌ مشخصات‌ پرسنل‌ ،‌ تخصص‌ و‌ شیفت‌ کاری‌ هر‌کدام‌
 • امکان‌ تعریف‌ تخصص‌های‌ گوناگون‌
 • امکان‌ تعریف‌ پیمانکاران‌ و‌ تعمیر‌کاران‌ و ‌همچنین‌ قراردادهایی‌ که‌‌ با‌ آنها‌ ‌منعقد‌ شده‌ ‌است‌‌
 • تعریف‌‌ دپارتمان‌ و‌ مکان‌های‌ مختلف‌ بصورت‌ یک‌ ساختار‌ درختی‌
 • تعریف‌ مراکز‌ ‌هزینه‌ بصورت‌ ساختار‌ درختی‌(سلسله ‌مراتبی‌)
 • تعریف‌ انواع‌ خرابیها‌ به‌ همراه‌ ‌چک‌ لیست‌ و‌ تخصص‌های‌ مورد‌ نیاز‌ برای‌ رفع‌ آن‌
 • تعریف‌ پروژه‌های‌ تعمیر‌ و‌نگهداری‌

‌دارایی‌ها‌

 • هر‌ موجودیتی‌ که‌ نیاز‌ به‌ تعمیر‌ و‌ نگهداری‌ دارد‌ باید‌ به‌عنوان‌ دارایی‌ به‌ سیستم‌ معرفی‌ گردد.
 • امکان‌ تعریف‌ دارایی‌ها‌ که‌ شامل‌ تجهیزات‌، تأسیسات‌ و‌ ماشین‌ آلات‌ می‌باشد‌.‌
 • امکان‌ گروه‌بندی‌ دارایی‌ها‌ در‌ هر‌ سطح‌
 • امکان‌ تعریف‌ مشخصات‌ فنی‌، اطلاعات‌ ضمانت‌، اطلاعات‌‌مالی‌، بهره‌وری‌ و‌ تصویر‌ و‌ ایمنی‌، نوع‌ دارایی‌ و‌ مکان‌ دارایی‌ها‌
 • امکان‌ معرفی‌ قطعات‌ تشکیل‌دهنده‌ یا‌ مرتبط‌ هر‌ دارایی‌
 • امکان‌ تعریف‌پارامتر‌ها‌ی هر‌دارایی(پارامترها‌ شامل‌ شمارنده‌، متغیر‌ و‌ مقدار‌ مصرف ‌می‌باشد‌)‌
 • امکان‌ اضافه‌ نمودن‌ هرگونه‌ مستندات‌ خارجی‌ مانند‌ Word, AutoCAD‌‌ و‌ تصویر‌ و‌ غیره‌، برای‌دارایی‌‌ها‌‌
 • امکان‌ تعریف‌ زیر‌ دارایی‌ها‌ برای‌ هر‌ دارایی‌، دارایی‌ها‌‌ در‌ دو‌ سطح‌ دارایی‌ اصلی و‌ یا‌ زیر‌دارایی‌ طبقه‌‌بندی‌ می‌شوند‌.
 • امکان‌ تعریف‌ وضعیت‌ دارایی‌، برای‌ هر‌ دارایی‌ و‌ تغییر‌ وضعیت‌ ‌دارایی‌ با ذکر‌ تاریخ‌ و علت‌ خرابی‌
 • امکان‌ تعریف‌ حوادث‌ اتفاق‌ افتاده‌، برروی‌ مجموعه‌ای‌ از‌ دارایی‌ها‌ بهمراه‌ دلایل‌، شرح‌حادثه‌، و‌ شرح‌ اقدامات‌ برای‌ عدم‌ تکرار‌

برنامه‌ریزی‌

مجموعه‌ عملیاتی‌ که‌ در‌ جهت‌ تعریف‌ فعالیتهای‌ نت‌ و‌ برنامه‌ریزی‌ آنها‌ انجام‌ می‌پذیرد‌، در این‌ بخش‌ بررسی‌ می‌گردد‌.‌

 • امکان‌‌ تعریف‌ تقویم‌ کاری‌ برای‌ مشخص‌نمودن‌ روزهای‌تعطیل‌
 • امکان‌ تعریف‌ نوع‌ فعالیت‌ تعمیر‌ و ‌نگهداری‌ مانند:‌ تعمیراتی‌، بازرسی‌، اندازه‌گیری‌، بازدید‌، روانکاری‌ و‌ غیره‌
 • امکان‌ تعریف‌ فعالیتهای‌ گوناگون‌ براساس‌ نوع‌ فعالیت‌، مثلاً‌: تعمیرات‌ ماشینهای‌ چاپ‌ ورقی‌‌،‌ بازرسی‌ تأسیسات‌ حرارتی‌، بازدید‌ سالن‌ها‌ برروی‌ یک‌ دارایی‌ یا‌ گروهی‌ از‌ دارایی‌ها‌
 • تعریف‌ نکات‌ ایمنی‌ هر‌ فعالیت‌، تخصص‌های‌ مورد‌ نیاز‌ برای‌ انجام‌ آن‌، قطعات‌‌، ملزومات‌ و‌ ابزار‌آلات‌ انجام ‌فعالیت‌، چک‌ ‌لیست‌ مراحل‌ انجام‌ فعالیت‌ و‌ پارامتر‌هایی‌ که‌ در حین‌ انجام‌ فعالیت‌ نیاز‌ به‌ اندازه‌گیری‌ دارد‌‌، مانند‌: درجه ‌حرارت‌ یا‌ مقدار‌ کارکرد‌.
 • امکان‌ برنامه‌ ریزی‌ فعالیتهای‌ تعریف‌ شده‌ برروی‌ موارد‌ زیر‌ :

‌مجری‌ و‌ تحویل‌گیرنده‌ فعالیت‌
پیمانکاران‌ مورد‌ نیاز‌
پرسنل مورد‌ نیاز‌ برای‌ انجام فعالیت‌
قطعات‌ و‌ ملزومات‌ پیش‌بینی ‌‌شده‌
زمانبندی‌ انجام‌ کار‌بصورت‌ دوره‌ای‌ منظم‌، دوره‌ای‌ نامنظم‌، موردی‌ ‌و‌ براساس‌ شرط‌

 • امکان‌ تنظیم‌ برنامه‌ریزی‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ بعد‌ از‌ اجرای‌ سیستم،‌ دستور‌ کارهایی‌ را‌ که‌‌ باید‌ صادر‌ شود‌ به کاربر‌ نشان‌ دهد‌.‌
 • امکان‌ مشاهده‌ نتایج‌ برنامه‌ریزی‌

عملیات‌ تعمیر‌ و نگهداری‌

فعالیتهای‌ برنامه‌ریزی‌ شده‌ یا‌ پیشگیرانه‌‌ با‌ نام‌ PM و‌ فعالیتهای‌ موردی‌ یا‌ تعمیراتی‌ با‌ نام‌ EM شناخته‌ می‌شود‌.‌ این‌ دو نوع‌ فعالیت‌ برای‌ انجام‌، نیاز‌ به صدور‌ دستور‌ کار‌ دارند‌.‌‌

 • امکان‌ صدور‌ دستور‌ کارهای‌ موردی‌/ تعمیراتی‌ و‌ همچنین‌ انصراف‌ دستور‌ کارها‌
 • امکان‌ ثبت‌ فعالیتهای‌ موردی‌/تعمیراتی‌، هنگامی‌ که‌ بدلیل‌ اضطرار‌ در‌ انجام‌‌ کار‌، دستور‌ کار‌ آنها‌ بعد از‌ انجام‌ کار‌ صادر‌ می‌شود.
 • امکان‌ ثبت‌‌‌ گزارش‌‌ اقدامات‌ ‌‌انجام‌ شده‌
 • امکان‌ مشاهده‌ لیست‌ دستور‌ کار‌
 • امکان‌ مشاهده‌ وضعیت‌ هر‌ دستور‌ کار‌، اعم‌ از‌ تعریف‌ شده‌، صادر شده‌، تکمیل‌ شده‌ و‌ یا‌ انصراف‌ داده شده‌ بهمراه‌ تاریخ‌ و‌ شخص‌ تأیید‌ کننده‌‌
 • امکان‌ تعریف‌ مجری‌/تحویل‌ گیرنده‌ کار‌ , پرسنل‌ انجام‌ کار، پیمانکاران‌، قطعات‌ و ملزومات‌ مورد‌ نیاز‌ دستور‌کار‌
 • امکان‌ ثبت‌ انواع‌ پارامترهای‌ مربوط‌ به‌ دارایی‌ از‌ طریق‌ گزارش‌ اقدامات‌
 • امکان‌ ثبت‌ شرح‌ انجام‌ کار‌، تاریخ‌ شروع‌ و‌ پایان‌ کار‌ در‌ گزارش‌ اقدامات‌
 • امکان‌ ثبت‌ تغییر‌ وضعیت‌ دارایی‌ مانند توقف‌ و‌ همچنین‌ خرابی‌های‌ گزارش‌شده‌
 • امکان‌ ثبت‌ پرسنل‌، پیمانکاران‌، قطعات‌ و ملزومات‌ واقعی‌ توسط‌ گزارش‌ اقدامات‌
 • امکان‌ ثبت هزینه‌ها‌ی‌ پیمانکاران‌، پرسنل‌، قطعات‌، توقف‌ ماشین‌ و‌ هزینه‌های‌متفرقه‌ انجام‌ کار‌

گزارشهای پایه‌

گزارشاتی‌ که‌ از‌ موجودیتهای‌ پایه‌ سیستم‌ یا‌ به عبارت‌ دیگر‌ اطلاعات‌ وارد‌شده‌ در‌ سیستم‌ بدست‌ می‌آید‌ و‌ این‌ گزارشها شامل‌:

 • لیست‌ کالاها‌ بهمراه‌ قطعات‌ یدکی‌
 • لیست‌ کارکنان‌ به همراه‌ تخصص‌های‌ آنها‌
 • گزارش‌ پویای‌ کارکنان‌
 • گزارش‌ درختی‌ مکانها‌
 • لیست‌ درختی‌ مراکز‌ هزینه‌
 • لیست‌ خرابی‌های‌ موجود‌ بهمراه‌ تخصص‌های‌ رفع‌ و همچنین‌ چک‌لیست‌‌ برطرف‌ کردن‌ آن‌
 • گزارش‌ پروژه‌ها‌ ‌(لیست‌ و‌ مشخصات‌ پروژه‌ها‌)‌
 • گزارش لیست‌ دارایی ‌ها‌ به‌ همراه‌ مشخصات‌ فنی‌، اطلاعات‌ضمانت‌، اطلاعات‌ مالی‌، بهره‌وری‌، قطعات‌ و پارامترها‌
 • لیست‌ درختی‌ گروه‌های‌ دارایی‌
 • لیست‌ حوادث‌ به‌ همراه‌ دارایی‌های‌ آسیب‌دیده‌
 • لیست‌ فعالیتهای‌ ‌‌‌‌تعریف‌شده‌ به‌همراه‌ شرح‌ فعالیت‌، نکات‌ ایمنی‌، دارایی‌های مرتبط‌،‌ تخصصهای‌لازم‌، قطعات‌، چک‌لیست‌ انجام‌ کار‌ و پارامترها‌
 • لیست‌ برنامه‌ریزی‌های‌ تعریف‌شده‌ به‌همراه‌‌ شرح‌، دارایی‌ها‌، مجری‌/تحویل‌گیرنده‌کار‌، زمانبندی‌، کارت‌‌ ایمنی‌، پرسنل‌ انجام‌، قطعات‌ و ملزومات‌، چک‌ لیست‌ انجام‌کار‌‌ (دستورالعمل‌)‌، پارامترها‌
 • لیست‌ دستور‌ کار‌های‌ موجود‌ در‌سیستم‌ با‌ چاپ‌ جزئیات‌ و‌ گزارش‌ اقدامات‌ و‌ بدون ‌آن‌

گزارشها

گزارشهای‌ ‌تحلیلی،‌ مجموعه‌ گزارشاتی‌ است که‌ عملیات‌ محاسباتی‌ و‌ تحلیلی‌ را برروی‌ اطلاعات وارد شده انجام می‌دهد‌.‌ این‌ گزارشها بشرح‌ زیر‌ می‌باشد‌: ‌

 • مشاهده‌ پارامترهای‌ دارایی‌ به‌ دو‌صورت‌ افزایش‌ و‌ مقطعی‌ بهمراه‌ نمودار‌ تغییرات‌ پارامترها‌
 • مشاهده‌ وضعیت‌ دارایی‌ که‌ شامل‌ تاریخ‌ شروع‌، تاریخ‌ پایان‌، مدت‌، شرح‌ و‌نام‌ خرابی‌(اگر وضعیت‌ از نوع‌ غیر‌فعال‌ باشد‌) و‌ همچنین‌ دستور‌کار‌ منعکس‌کننده‌ خرابی‌
 • گزارش‌پویای‌ توقفات‌ و‌ خرابی‌ها‌ی‌ دارایی‌
 • گزارش‌ پویای‌ فعالیتها‌ی تعمیر‌ و‌ نگهداری(دستور‌کارها)‌ که‌ شامل‌ نام‌ و‌ مشخصات‌ دستور‌ کار‌، فعالیت‌، برنامه‌ریزی‌ (درصورت‌وجود)‌ می‌باشد‌.‌
 • گزارش‌ پویای‌ فعالیتهای‌ تعمیر‌ و‌ نگهداری‌ طبق‌ برنامه‌ریزی‌
 • گزارش‌ دستور‌ کارهای‌ معوقه‌ یا‌ تکمیل‌ نشده‌
 • گزارش‌ پویای‌ پرسنل‌ تعمیر‌ و‌ نگهداری‌ طبق برنامه‌ ریزی‌
 • گزارش‌ قطعات‌ و‌ مواد‌مصرفی‌ تعمیر‌ و‌ نگهداری‌
 • گزارش‌ قطعات‌ و‌ مواد‌ مصرفی‌ طبق‌ برنامه‌ریزی‌
 • گزارش‌ پویای‌ پیمانکاران‌ تعمیر‌ و‌ نگهداری‌
 • گزارش‌ پویای‌ پیمانکاران‌ تعمیر‌ و نگهداری‌ طبق‌ برنامه‌ریز‌ی‌
 • هزینه‌های‌ تعمیر‌ و‌ نگهداری‌ به‌ تفکیک‌ هزینه‌ پرسنل‌، هزینه‌ توقف‌ ماشین‌، هزینه‌ قطعات‌ و‌ مواد‌ مصرفی, هزینه‌ پیمانکاران‌ و‌ تعمیر‌کاران‌ و هزینه‌های‌ متفرقه‌ ‌(جانبی‌)‌
 • هزینه‌های‌ متفرقه‌ (جانبی‌)‌ به‌ تفکیک‌ سر‌فصل‌
 • هزینه‌ها‌ به‌ تفکیک‌ مرکز‌ هزینه‌
 • ریز‌ هزینه‌ تعمیر‌ و‌ نگهداری‌ برای‌ هر‌ دستور‌ کار‌
 • مشاهده‌ برنامه‌ریزی‌ها‌ و‌ دستور‌ کارهای‌ مربوط‌ یک‌ پروژه‌ تعمیر‌ و‌ نگهداری‌

‌گزارشهای‌ مدیریتی‌(نموداری‌)

این‌ گزارشها بطور‌کل‌‌ یک‌ دید‌ جامع‌ نسبت‌ به‌ فرایند‌ تعمیر‌ و نگهداری‌ دارد.‌ این‌ گزارشها علاوه‌ بر‌ گزارش جدولی به‌ دو‌صورت‌ گزارش میله‌ای‌ و‌ دایره‌ای‌ نیز قابل مشاهده و‌ چاپ‌ می‌باشد‌.‌ این‌ گزارشها به‌تفکیک‌ دارایی‌،‌ زیر‌دارایی‌، گروه‌دارایی‌، نوع‌ دارایی‌ ‌, ‌‌خرابی‌، فعالیت‌ ,‌ نوع‌ فعالیت‌، بصورت‌ روزانه، ماهانه‌، فصلی‌ و‌ سالانه‌ قابل‌ چاپ‌ می‌باشد‌.

 • تعداد‌ عنوان‌ خرابی‌ها‌ی‌ اتفاق‌ افتاده‌
 • مدت‌ زمان‌ خرابی‌ها‌ برای‌ هر‌ دارایی‌، زیر‌ دارایی‌ و غیره‌…
 • تعداد‌ فعالیتهای‌ انجام‌ شده‌
 • مدت‌ زمان‌ صرف‌شده‌ برای‌ هر‌فعالیت‌ ‌
 • مدت‌ زمان‌ صرف‌ شده‌ هر‌ کارمند‌ یا‌ پرسنل‌ تعمیر‌ و‌ نگهداری‌
 • تعداد‌/ مقدار‌ قطعات‌ و‌ ملزومات‌ مصرف‌ شده‌
 • تعداد‌ PM , EM‌ هر‌ دارایی‌
اسفند ۳, ۱۳۹۰

نظر بدهید