تهران- خ شهید بهشتی-چهار‌راه پاشا-شماره 185
021-22837988
021- 88502740

راهکارها

مدیریت‌ خط ‌تولید

تولیدکنندگان می‌توانند اطلاعات مربوط به قطعاتی را که قرار است سرهم (Assemble) شوند در حین حرکت در خط ‌تولید ، ردگیری و ثبت نمایند. به عنوان مثال در زمانی که قطعا
بیشتر