محصولات

مدیریت انبار مبتنی بر RFID

گرچه بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها از سیستم‌های حرفه‌ای مدیریت انبار استفاده می‌کنند، اما هنوز جابجایی و ردگیری کالا ها (چه کالاهای مصرفی و چه کالاهای بازگشتی) فرایندی پیچیده محسوب

مدیریت و ردگیری اموال

ردگیری‌ و‌ نظارت‌ بر‌ جابجایی اموال‌، بخشی از سیستم مدیریت‌ اموال است‌. در‌ تمام‌ سازمان‌ها‌ی‌ بزرگ‌، ردگیری اموال ، تعداد‌ و‌ شرایط‌ نگهداری‌ آن‌ها‌ پروسه‌ای‌ زمان‌بر‌، پر خطا و پر‌