2013 ژوئن

AsaaSoftTaiwanReader1
محصولات RFID تایوان

برچسب‌خوان‌های ارزان قیمت تایوانی کابردهای فراگیر فرکانس UHF و تلاش شرکت‌های کوچک داخلی برای انجام پیاده‌سازی یا تست کاربردها در این فرکانس‌ها، شرکت آسانرم‌افزار را بر آن داشت تا با