2015 اکتبر

محصولات و خدمات

  سیستم‌های مالی-اداری سیستم‌های مبتنی بر RFID تامین تجهیزات RFID سخت افزار و شبکه جامع بازرگانی کنترل تردد  Card Counter کارت شمار پرتابل HP Servers  سفارشات و برنامه‌ریزی چاپ پارکینگ