2013 ژانویه

bmsintro
آشنایی با BMS

   سیستم های هوشمند ساختمان و مزایای آن ها  سیستم‌های مدیریت ساختمان (Building Management Systems (BMS سیستم‌های کنترلی دیجیتالی هستند که برای کنترل اتوماتیک وسایل یک ساختمان(سیستم گرمایش سرمایش و