2013 آوریل

آموزش

 مخصوص ادارات و مراکز دولتی و خصوصی • Network+ • A+ • MCITP • CCNA • CCNP • VOIP • Linux Essential • Linux Professional Institute Certification Level 1) LPIC-1) •

نصب و پیاده سازی

  • طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های ارتباطی Passive در ساختمان‌های اداری و تجاری (کابل‌کشی ساخت‌یافته مبتنی بر استاندارد EIA/TIA 586, ISO 11801) • ارائه ‌راه‌‌کارهای‌ ایجاد شبکه‌هایLAN وWAN درسطوح‌‌مختلف‌‌‌ (‌ایجاد

مشاوره و طراحی شبکه

 با توجه به رشد روز افزون فناوری در شبکه های کامپیوتری و توسعه ی کاربردهای شبکه ،اهمیت نیاز به دانش فنی ، تجربه و تساط بر آخرین دستاوردهای فناوری بر

HAVak
HVAC

Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) devices are very important for providing an appropriate atmosphere in the building and also contribute greatly to the buildings energy consumption. Using intelligent systems

DAli1
DALI

DALI, which stands for Digital Addressable Lighting Interface, is a standard for lighting control. This standard fills the gap between traditional 1-10V systems and complex building management systems. A great

wireless1
Wireless Protocols

EnOcean EnOcean technology is a maintenance-free wireless sensor solution for use in building automation and industrial installations, produced by the German company EnOcean. The company was established in 2001 as

Lighting

 In short, lighting control systems deliver the correct amount of light, where you want it, when you want it. Lights can automatically turn on, off or dim at set times

blind
Shutters and Blinds control

  By controlling your shutters and blinds you raise your everyday comfort and security. With intelligent shutters and blinds control, you can have great control over all your blinds, shutters, curtains

knx1
KNX

KNX is the worldwide standard for home and building automation. In order to transfer control data to all building management components, a system is required that does away with the